NMV

Correspondentiereeks NMV

De nieuwe correspondentiereeks is ontwikkeld als onderdeel van de rebranding  van de huisstijl van NMV.
NMV behartigt de collectieve belangen van de leden, biedt musea een forum, verleent diensten aan musea om de werkzaam- heden te ondersteunen en probeert het collectieve imago van musea te versterken.

OPDRACHTGEVER

Nederlandse Museum Vereniging
in dienst van Edenspiekermann

vorige | naar portfolio